Tel: 51 82 576

Kaevetööd

VUNDAMENTIDE KAEVETÖÖD
VUNDAMENTIDE TAGASITÄITMINE
LAMMUTUSTÖÖD
TEEDE JA PLATSIDE ETTEVALMISTUS
PLANEERIMISTÖÖD
KÄNDUDE JUURIMINE
KRAAVIDE JA TIIKIDE KAEVAMINE NING PUHASTAMINE
VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE KAEVETÖÖD
SADEVEE JA DRENAAŽI KAEVETÖÖD
MAAKÜTTE PAIGALDUS
PINNASETEISALDUS
HALJASTUSTÖÖD